count

Time passed:
6
6
2
2
9
9
Dni
1
1
3
3
Godzin
4
4
7
7
Minut

Aktualizacja Regulaminu

Opublikowano w Newsy

Zapraszamy wszystkich uczestników do zapoznania się z naszym regulaminem! To niezwykle istotne, aby poznać jego treść przed napisaniem Rymoliryktanda. Tych, którzy regulamin już znają, zachęcamy do zapoznania się z wprowadzonymi do niego następującymi zmianami:

Pkt. 1, podpunkt i) o treści:

„W Konkursie mogą brać udział zwycięzcy poprzednich edycji Rymoliryktanda (osoby, które zajęły miejsca 1 – 3), a także osoby, które współtworzyły słowniki ortograficzne (oficjalni redaktorzy, autorzy SO, wymienieni w stopkach redakcyjnych owych pozycji.) i osób wymienianych w notce od Redaktora Naczelnego, jednakże nie będą one brane pod uwagę podczas wyłaniania zwycięzcy edycji 2015.”

został zmieniony na:

„W Konkursie mogą brać udział zwycięzcy poprzednich edycji Rymoliryktanda (osoby, które zajęły miejsca 1 – 3), a także osoby, które współtworzyły słowniki ortograficzne (oficjalni redaktorzy i autorzy SO, wymienieni w stopkach redakcyjnych owych pozycji.) i osób wymienianych w notce od Redaktora Naczelnego lub Redaktora Naukowego, jednakże nie będą one brane pod uwagę podczas wyłaniania zwycięzcy edycji 2015.”

Pkt. 4, podpunkt d) o treści:

„Wszystkie prace będą sprawdzane pod kątem poprawności ortograficznej.”

został zmieniony na:

„Wszystkie prace będą sprawdzane pod kątem poprawności ortograficznej, a 15 najlepszych także pod kątem poprawności interpunkcyjnej.”