count

Time passed:
6
6
2
2
9
9
Dni
1
1
3
3
Godzin
5
5
5
5
Minut

Nasza idea to nie tylko dydaktyka ortograficzno-semantyczna.

Chciałbym, aby Rymoliryktando pobudzało wyobraźnię, kreowało zabawę słowem, aby wyprowadzało sztukę w przestrzeń miejską. W ten sposób chcemy docierać także do sfer wykluczonych z uczestnictwa w kulturze.

Naszym celem jest kreowanie poprzez performens i sztukę surrealnych, pozytywnych przeżyć, wzbogacających nasze słownictwo, a przez to także możliwości wyrażania naszych emocji czy opisywania świata. 

Przy okazji chcemy kreować dyskusję na temat rozwoju języka na płaszczyźnie artystycznej, dziennikarskiej i naukowej. Przede wszystkim jednak chcemy walczyć o etykę słowa i słowność w ogóle. Chcemy także prezentować i wspierać oryginalnych tekściarzy tworzących czasem na przekór populistycznej tendencji do upraszczania przekazu.

Doskonałość kryje się w prostocie. Rozwój zawdzięczamy zawiłościom.

L.U.C